สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ภาพกิจกรรมห้องเรียนเคมีดาว รุ่น 5 คาราวาน จ.พิจิตร

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมห้องเรียนเคมีดาว รุ่น 5 คาราวาน จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561

 

Facebook
Twitter
LinkedIn