สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มอบเงินสนับสนุนการจัดประชุม PACCON 2024

ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร ผู้แทนจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และคณะ มอบเงินสนับสนุนการจัดประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติไบเทค บางนา จำนวน 250,000 บาท แก่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ โดยมีนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย พาราสุข เป็นตัวแทนรับมอบ

Facebook
Twitter
LinkedIn