สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

IUPAC Global Women’s Breakfast (#GWB2024): Catalyzing Diversity in Science

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมาคม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม IUPAC Global Women’s Breakfast (#GWB2024) “Catalyzing Diversity in Science” “(Thai) Breakfast & Chemistry” ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.30-07.00 น. รูปแบบกิจกรรม: Virtual

#gwb2024 (Thai) Breakfast & Chemistry

  • Date: February 27, 2024.
  • Time: 06.30 a.m.-07.00 a.m. (GMT+7) Bangkok
  • Host: Chemical Society of Thailand

A virtual class on how to cook a famous Thai breakfast is set. The cooking for that famous dish will be demonstrated. The chemistry involved in that dish’s cooking will be described. Everybody can join from home while making their breakfast.

Facebook
Twitter
LinkedIn