สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

8th IUPAC International Conference on Green Chemistry (8th ICGC) 9-14 September 2018, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand

Keydates
Abstract Submission Deadline: May 21, 2018
Early Bird Registration Deadline: June 30, 2018
Pre-Registration Deadline: August 31, 2018
Website : www.greeniupac2018.com

IUPAC International Conference on Green Chemistry

WELCOME MESSAGE 

The Chemical Society of Thailand is very proud to be hosting the 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry or 8th ICGC, and I am delighted to welcome scientists, experts and interested parties from around the world to Bangkok. I would like to extend a particular welcome to the early career researchers and students, who are key to the future development of our green and sustainable world.

This conference is the eighth of a series of biennial conferences on green chemistry that have firstly been held in 2006 in Germany, then Russia, Canada, Brazil, South Africa, and Italy, except the 7th ICGC in Moscow recently which was organized in odd year. Accordingly, the 8th ICGC will be held for the first time in Thailand and also the first time in Asia.

Many potential problems inherent in raising the standard of living across the globe, mainly due to an ever-growing world population, the current solutions may not work in the new global economy. The need for innovative approaches has never been more important than it will be over the next two decades. The 8th ICGC is therefore a timely meeting, with the rich and attractive program under the theme “Green for Sustainable Growth: Chemistry, Scaling-Up, Economic, Regulation, Innovation, and Education”. The conference will provide an insight into the recent and future developments in green chemistry, as well as a platform for us to exchange ideas, foster collaboration and develop new partnership. Very importantly, the conference connects the world through green and sustainable Chemistry using the IUPAC network.

We are looking forward to giving a warm welcome to you, your family, and colleagues at the 8th IUPAC. We hope that you will find the conference both enjoyable and valuable, and have a chance to impress the beauty of Thai culture reflecting the local believes in Buddhist religion, enjoy shopping the local products, try Thai massage and experience the authentic Thai cuisine.

Please mark your calendar on September 9-14, 2018 for attending the 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry in Bangkok, Thailand.

With Best Wishes

Supawan Tantayanon 
Chair of the organizing committee
8th IUPAC International Conference on Green Chemistry

Conference Secretary for Scientific Program

Dr. Warayuth Sajomsang

National Nanotechnology Center (NANOTEC)

Phone : (+66)-0-2564-7100 ext 6512

E-mail : [email protected]

Facebook
Twitter
LinkedIn