สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ได้รับรางวัล Federal of Asian Chemical Society (FACS) 2023

ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคม แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสที่ได้รับการประกาศรางวัล Federal of Asian Chemical Society (FACS) 2023 ประเภท FACS Citation for Contribution to Chemistry in the Asia-Pacific Region ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในการประชุม 19th Asian Chemical Congress (ACC) – the 21th General Assembly of the Federation of Asian Chemical Societies, Istanbul, Türkiye ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn