สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Small-Scale Chemistry Workshop for Secondary School Teachers of Sri Lanka IUPAC Capacity Building of Teachers on Chemistry Hands-on Small-Scale Experiments in High Schools in Asia: Sri Lanka

July 19-20, 2023, Colombo, Sri Lanka

Venue: National Institute of Education, Maharagama, Sri Lanka

Welcome address by Prof. Nadira Karunaweera (President, National Academy of Sciences, Sri Lanka)

Welcome address by Prof. Prasad Sethunga (Director-General, National Academy of Sciences, Sri Lanka)

Presentation of report by Prof. Supawan Tantayanon (Director, Small Scale Chemistry Center, Chemical Society of Thailand)

Opening remarks

Prof. Vudhichai Parasuk (The President, Chemical Society of Thailand)

Prof. Marietjie Potgieter (Chair, Committee of Chemistry Education, IUPAC)

Prof. Niri Yurdusev (President, Association of Academies and Societies of Science in Asia, AASSA)

Prof. Reuben Jih-Ru Hwu (President, Federation of Asian Chemical Societies)

Mr. Chatsiri Sophonpanich (President, Bangkok Bank Public Company Limited)

Address by Guest of Honour, Mr. M. N. Ranasinghe, Secretary, Ministry of Education, Sri Lanka

Address by the Chief Guest, Mr. Poj Harnpol, The Ambassador of Thailand to Sri Lanka)

Vote of Thanks: Prof. Sagarika Sagarika Ekanayake, General Secretary, NASSL

Facebook
Twitter
LinkedIn