สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม “IUPAC Global Women’s Breakfast 2024 (GWB 2024)”

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม “IUPAC Global Women’s Breakfast 2024 (GWB 2024)” ภายใต้หัวข้อ “Catalyzing Diversity in Science” จัดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์จากทุกเพศวัยและเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจากหลากหลายสาขาวิชาจากทั่วโลก หน่วยงานที่สนใจสามารถเข้าลงทะเบียนเพื่อร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่ https://iupac.org/gwb/

ความเป็นมาของกิจกรรม https://iupac.org/gwb/about-the-breakfast/

Facebook
Twitter
LinkedIn