สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

The 9th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC9), 19-22 February 2024, The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC9) ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ The Berkeley Hotel Pratunam กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.accc9.org/

Facebook
Twitter
LinkedIn